Skip to content

Category: Books (Editor)

Karamanlidika Legacies

Karamanlidika Legacies, edited by Evangelia Balta, The Isis Press, Istanbul, 2018. Click for introduction

Μουχατζηρναμέ – Muhacirnâme / Κaramanlı Muhacirler için Şiirin Sedası / Poetry’s Voice for the Karamanlidhes Refugees

Μουχατζηρναμέ – Muhacirnâme / Κaramanlı Muhacirler için Şiirin Sedası / Poetry’s Voice for the Karamanlidhes Refugees, Semih Poroy’un Çizgileri Eşliğinde Türkçe ve İngilizce 25 Şiir, hazırlayanlar:…