Skip to content

Specials

Cumhuriyet ve Liyakat Nişanları Tevcih Töreni – 11 Haziran 2014

The team of 8th volume of Evliya Çelebi in “Ottomania” (Muhittin Eren, Tünel) from left to right: Seyit Ali Kahraman, Evangelia Balta, Yücel Dağlı, Gündağ Kayaoğlu, Robert Dankoff (March 2003)