Skip to content

Alexandros Rizos Rangavis, Le Notaire (traduit du grec moderne par Étienne de Moüy)

Alexandros Rizos Rangavis, Le Notaire (traduit du grec moderne par Étienne de Moüy) / Aleksandros Rizos Rangavis, Mukavelat Muharriri, Yunan edebiyatından Türkçeye çevrilmiş ve Karamanlıca yazıyla 1889-1890 yıllarında tefrika edilmiş bir roman, (hazırlayanlar) Evangelia Balta ve Niki Stavridi, The Isis Press, Istanbul, 2018. (news-haber)

Click for introduction

Published inBooks (Editor)