Skip to content

Yüzyıl Osmanlıca ve Karamanlıca Yayınlarda Ezop’un Hayatı ve Masalları

Yüzyıl Osmanlıca ve Karamanlıca Yayınlarda Ezop’un Hayatı ve Masalları, hz. Evangelia Balta, Libra Kitap, İstanbul 2019, 352 p.

Click for introduction

Published inBooks (Editor)