Skip to content

Ürgüp / Prokopi. Photographs from the Archive of the Centre for Asia Minor Studies

Ürgüp / Prokopi. Photographs from the Archive of the Centre for Asia Minor Studies, Athens, Centre for Asia Minor Studies, 2004 [in Greek and English].
Ürgüp / Prokopi. Küçük Asya Araştırmaları Merkezi Arşivi’nden Fotoğraflar, İstanbul, Birzamanlar Yayıncılık, 2010 [Turkish edition].

Published inBooks (Editor)