Skip to content

Protaprilia ya da 1 Nisan Şakası. Anatoli Gazetesinde (1899) Yayımlanmış Tefrika Olarak Karamanlınca Bir Vodvil

Hristoforos E. Misailidis, Protaprilia ya da 1 Nisan Şakası. Anatoli Gazetesinde (1899) Yayımlanmış Tefrika Olarak Karamanlınca Bir Vodvil, (Hzl). Evangelia Balta ve Faysal Μurat Demir, Literatür yayınları, İstanbul 2023.

Click for introduction

Published inBooks (Editor)