Skip to content

Gerçi Rum İsek de, Rumca Bilmez, Türkçe Söyleriz

Gerçi Rum İsek de, Rumca Bilmez, Türkçe Söyleriz Karamanlılar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, 2014.

Click for introduction

Published inBooks (Author)