Skip to content

Beyoğlu Sırları (tefrika roman / 1888-1889).

Beyoğlu Sırları (tefrika roman / 1888-1889). Yazan: Epameinondas Kyriakidis, Τürkçesi (Κaramanlıca): Evangelinos Misailidis, hazırlayan: Evangelia Balta & Sada Payır, istos yayın, İstanbul 2020.

Click for introduction

Published inBooks (Editor)